Wettershaga vänner

Vettershagatrakten förr i tiden

Så här köper du boken.

  • Boken kan köpas vid alla arrangemang som föreningen ordnar.
  • Boken kostar 200:- Cirka hälften av priset går till UNICEF (Ukraina) samt Wettershaga vänner.
  • Kan sändas per post, porto tillkommer ca 118 kr
  • Kan hämtas hos Margareta Weiss  Vettershaga Byväg 5 (meddela innan antingen per mail margareta@weiss.se  med sms 0708466442)
    Betala med sedlar eller Swish 1235939517 eller insättning på Konto BG 5284-9072

Vettershaga­trakten förr i tiden 1860 – 1960

Området kring Vettershagafjärden i Länna socken genomgick en händelserik utveckling från 1800-talets mitt och under de följande hundra åren. Byarna Vettershaga, Vik, Löparö, Väringsö och Slängsboda förändrades från att vara baserade på jordbruk och fiske och skutseglation, till ett mer varierat samhälle beträffande arbetsliv, skutseglation, affärsverksamhet, skolväsende, föreningsliv samt sommargästernas närvaro.

För ett decennium tillbaka startades, i samarbete med Kultur- och hembygdsföreningen Wettershaga vänner, ett projekt där Vettershagabor samlades och delade med sig av minnen och bilder, vilket givit rik och värdefull kunskap om vad som hänt i bygden förr i tiden.

Från denna stora mängd information och material, samt utifrån kompletterande arkivmaterial, presenterar vi i den här boken händelser, foton och minnen från en del av allt som hänt i Vettershagatrakten under perioden 1860–1960. Vår förhoppning är att boken ska väcka glada minnen, ge ny kunskap och inspirera till fortsatt intresse för Vettershagatraktens historia.

Så här började det.

Vi började 2012 med att samla uppgifter om fraktskutor och skeppare. Sedan har vi samlat material om affärerna i byn, skolverksamheten, bönhuset, idrottsföreningen GOIF samt de sommarboendes betydelse.

Under projektets gång har vi haft möten både i fiskestugan och i bygdegården i Bergshamra (som ger bättre möjligheter att visa bilder på stor skärm). Här har deltagarna bidragit med bilder och egna minnen från förr. Vi har också visat vad vi funnit på museér och i stadsarkivet.

I fortsättningen räknar vi med att behandla ämnen som kommunikationer, kartor samt näringsliv (till exempel jordbruk/fiske).

Målet med projektet (förutom att samlas och dela minnen och material) är att få till en skriftlig dokumentation om hur det var att leva förr i Vettershaga.

Redovisning

Redovisning

Vi kommer att redovisa lite av de matrial som samlats in genom att bl.a. visa bilder och berätta lite om Projektet Wettershaga förr. Det hela kommer att ske i Bygdegården Bergshamra där vi har tillgång till "dator-bild-visande" projektor. Klockslaget då vi tänker...

läs mer
Årets aktiviteter

Årets aktiviteter

Vi startar upp årets aktiviteter med att titta efter vad vi har åstadkommit i projektet samt hur vi skall gå vidare och det tänkte vi göra kl. 18.00 i Fiskarstugan.

läs mer

Senaste inläggen