Wettershaga vänner

Bli medlem

Medlemsavgiften är 100:-/år/person som betalas till vårt bankgiro: 5284-9072. Viktigt är att namnge alla i familjen – barn upp till 18 år ingen avgift.

Medlemsanmälan

Jag vill betala med

2 + 13 =

Vår medlemsansvariga:

Wettershaga vänner c/o
Margareta Weiss
Vettershaga Byväg 5
761 12 Bergshamra