Vi kommer att redovisa lite av de matrial som samlats in genom att bl.a. visa bilder och berätta lite om Projektet Wettershaga förr. Det hela kommer att ske i Bygdegården Bergshamra där vi har tillgång till ”dator-bild-visande” projektor.
Klockslaget då vi tänker börja är satt till 19.00, välkomna.